Meteen naar de inhoud

wie

Williëtte van Arendonk

Williëtte van Arendonk is een ervaren manager van gebieds- en vastgoedontwikkelingen in binnenstedelijke wijken.

Ze werkt met een integrale blik.  Naast vakinhoudelijke kennis op gebied van gebiedsontwikkeling, (steden)bouw, openbare ruimte en integrale aanpak van wijken, ook ervaren op het gebied van publiek-private samenwerkingen,  bewonersparticipatie,  en strategische aansturing van politiek gevoelige projecten.

Williëtte is sterk in het analyseren van complexe opgaven, en creatief in het vinden van breed gedragen ideeën. Maatschappelijk geëngageerd. Bruggenbouwer, met oog voor de  diverse belangen. In staat om met brede inhoudelijke kennis ervoor te zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Haar drijfveer is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit  van onze leefomgeving, door duurzame oplossingen te ontwikkelen en te zorgen voor realisatie. Hierbij is samenwerking met alle betrokkenen de sleutel tot breed draagvlak en een goede uitvoerbaarheid. Binnen het projectteam heeft ze een coachende stijl van leidinggeven, geeft ruimte voor individuele kwaliteiten en biedt structuur.

kernkwaliteiten

  • strategisch, inhoudelijk en doelgericht
  • praktisch handen en voeten geven aan de ambities
  • sturen op de kerndoelen van de integrale aanpak
  • zien van kansen en wederzijdse belangen
  • draagvlak voor en optimaliseren van oplossingen