Meteen naar de inhoud

visie

duurzame ontwikkeling van buurt en stad

De weg naar leefbare en duurzame  wijken is het meest succesvol door een proces van interactieve planvorming met de betrokkenen in het gebied. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke verbeteringen.  Het kan ook gaan over onder meer het prettig samenleven en kansrijk opgroeien in een wijk.

Samenwerking biedt vele kansen, evenals een heldere verdeling van rollen. Samenwerking waarin alle partijen een bijdrage leveren die bij hen past, is dé weg naar een optimale en breed gedragen oplossing. Dit vraagt om een zorgvuldig, uitnodigend en transparant proces.

Als procesmanager stuurt Williëtte van Arendonk op zowel op de inhoud van alle aspecten van een locatie- of gebiedsontwikkeling, als op het verbinden van de belangen van betrokken partijen en het verwerven van draagvlak.